1. Bilans-2018

0.9 MBPobierz

2._rachunek_zyskow_i_strat_str._1

0.9 MBPobierz

3._rachunek_zyskow_i_strat_str._2

573 KBPobierz

4._zestawienie_zmian_z_funduszu_jednostki

0.9 MBPobierz

5._informacja_dodatkowa_str.1

0.9 MBPobierz

6._informacja_dodatkowa_str._2

0.9 MBPobierz

7._informacja_dodatkow_str.3

771 KBPobierz

zal.1

843 KBPobierz

zal.2

856 KBPobierz

zal.3

735 KBPobierz

zal.4

857 KBPobierz

zal.5

785 KBPobierz

zal.6

791 KBPobierz

zal.7

767 KBPobierz

zal.8

771 KBPobierz

zal.9

zal.9

742 KBPobierz

zal.10

807 KBPobierz

zal.11

773 KBPobierz

zal.12

739 KBPobierz