1. Bilans-2018

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

2._rachunek_zyskow_i_strat_str._1

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

3._rachunek_zyskow_i_strat_str._2

573 KBPobierzPodgląd pliku

4._zestawienie_zmian_z_funduszu_jednostki

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

5._informacja_dodatkowa_str.1

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

6._informacja_dodatkowa_str._2

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

7._informacja_dodatkow_str.3

771 KBPobierzPodgląd pliku

zal.1

843 KBPobierzPodgląd pliku

zal.2

856 KBPobierzPodgląd pliku

zal.3

735 KBPobierzPodgląd pliku

zal.4

857 KBPobierzPodgląd pliku

zal.5

785 KBPobierzPodgląd pliku

zal.6

791 KBPobierzPodgląd pliku

zal.7

767 KBPobierzPodgląd pliku

zal.8

771 KBPobierzPodgląd pliku

zal.9

zal.9

742 KBPobierzPodgląd pliku

zal.10

807 KBPobierzPodgląd pliku

zal.11

773 KBPobierzPodgląd pliku

zal.12

739 KBPobierzPodgląd pliku