Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

175 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans

53 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian

48 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

49 KBPobierzPodgląd pliku