Za wprowadzanie i modyfikację informacji w BIP Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Chrobrego w Kołobrzegu odpowiada

Aleksandra Lewandowska

e-mail: a.lewandowska@sp1kg.pl