Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 37

Tel.: +48 94 35 223 82

Fax: +48 94 35 223 82

e-mail: jedynka@sp1kg.pl

www.sp1kg.pl