Bilans

0 BPobierz
1.0 MBPobierz

Informacje dodatkowe str.1

0 BPobierz
834 KBPobierz

Informacje dodatkowe str.2

795 KBPobierz

Informacje dodatkowe str.3

645 KBPobierz

Rachunek zysków i strat str.1

0.9 MBPobierz

Rachunek zysków i strat str.2

627 KBPobierz

Świadczenie pracownicze

368 KBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu

1.0 MBPobierz

Zmiany w ciągu roku obrotowego

840 KBPobierz