1. Ewa Czuryło- sekretarz szkoły

e-mail: jedynka@sp1kg.pl

2. Włodzimierz Barna - kierownik gospodarczy

e-mail: w.barna@sp1kg.pl

3. Urszula Świeszczak - Inspektor Danych Osobowych

e-mail: u.swieszczak@sp1kg.pl