O nas

Szkoła położona jest w dzielnicy uzdrowiskowej, w pięknym, wyremontowanym budynku. Ma wieloletnią tradycję oświatowo-wychowawczą. Przy szkole znajduje się nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy: boisko do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, bieżnie lekkoatletyczne, plac zabaw dla dzieci z klas I-III, „klasa na powietrzu” oraz miejsce na ognisko.

W szkole funkcjonują klasy o profilach cyfrowych, żeglarskich, daltońskich, ogólnych oraz klasy integracyjne, w których obok dzieci zdrowych uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objęci nauką przez obecnego na wszystkich lekcjach drugiego nauczyciela- nauczyciela wspomagającego. Nauczyciele intensywnie prowadzą indywidualną pracę z uczniem. Wielu uczniów objętych jest  Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi.

Uczniowie posiadający trudności w nauce mogą je pokonywać na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, kształtujących kompetencje społeczne, terapii sensorycznej oraz treningu biofeedback.

Szkoła zapewnia stałą pomoc pedagoga, psychologa, logopedy.

...więcej http://www.sp1kg.pl