O nas

Szkoła położona jest w dzielnicy uzdrowiskowej, w pięknym, wyremontowanym budynku. Ma wieloletnią tradycję oświatowo-wychowawczą. Przy szkole znajduje się nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy: boisko do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej, bieżnie lekkoatletyczne, miejsce na ognisko, „klasa na powietrzu”.

Mottem i swoistą konstytucją szkoły jest przywracanie należnego miejsca i rangi fundamentalnym wartościom edukacji, takim jak: godność, piękno, przyjaźń, dialog i człowieczeństwo.

W naszej szkole realizowane są programy innowacyjne i programy własne. Prężnie działa  Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej.

Od  1 września 2012 roku bierzemy udział w projekcie ,,Siatkarskie Ośrodki Szkolne”.  Wówczas powstała pierwsza klasa sportowa o profilu siatkarskim. Rozszerzony wymiar zajęć wychowania fizycznego (10 godzin tygodniowo) oraz dodatkowe zajęcia w ramach projektu umożliwiły młodym adeptom piłki siatkowej profesjonalny trening pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

W roku szkolnym 2014/2015 powstała pierwsza w Kołobrzegu i jedna z nielicznych w Polsce klasa Cyfrowa, wykorzystująca iPady zamiast tradycyjnych podręczników.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych (plastycznych, recytatorskich). Posiadamy laureatów olimpiad z języka polskiego, języka angielskiego, chemii, biologii, geografii, historii, fizyki.

Uczniowie posiadający trudności w nauce mogą je pokonać na zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych.

Działa także Polskie Towarzystwo Dysleksji, w prace którego włączyli się nauczyciele z naszej szkoły wdrażając Program Edukacyjno-Terapeutyczny „Ortograffiti”.

Prowadzone są nieodpłatne zajęcia dla uczniów z dysleksją, dysortografią, dyskalkulią.

Szkoła zapewnia stałą pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, socjoterapeuty.

Funkcjonują klasy integracyjne, w których obok dzieci zdrowych uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, objęci nauką przez obecnego na wszystkich lekcjach drugiego nauczyciela- nauczyciela wspomagającego. W klasach tych ilość uczniów nie przekracza 20 osób. Nauczyciele intensywnie prowadzą indywidualną pracę z uczniem. Wielu uczniów objętych jest  Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi.

Uczniowie korzystają z sali polisensorycznej i sali do diagnozy i terapii sensorycznej.

Szkoła współpracuje ze szkołami w Niemczech, Czechach i Słowacji.

Organizowane są wycieczki po Polsce i do różnych państw Europy.

...więcej http://www.jedynkagim.pl