SZKOŁA OFERUJE:

- atmosferę przyjazną uczniom,
- naukę dwóch języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego  na poziomie  podstawowym lub rozszerzonym,
- możliwość korzystania z kompleksu boisk oraz siłowni,
- pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, socjoterapeuty,
- różnorodne zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, poszerzające wiedzę,
- zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze.