O G Ł O S Z E N I E

Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry-Kołobrzeg” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Portowej 27  informuje, że w dniu 24.01.2013r. walne zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chrobry-Kołobrzeg”.
Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Lidii Mikołajek w siedzibie Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu w terminie od 25.01.2013r. do dnia  20.03.2012r.